Polgármesteri Hivatal


Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal Pócspetri Kirendeltsége


Levelezési cím:
4327 Pócspetri, Iskola utca 13.

Telefon/Fax:
06-42/385-673

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő :  8:00 – 12:00 – ig
Kedd  :  8:00 – 16:00 – ig
Szerda : Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök Péntek : 8:00 – 12:00 – ig

Elektronikus Ügyintézés 

Rendeletek

on .

Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat 5-2007.(IV.1.) rendelet

Pócspetri Településképének védelméről szóló 16-2017.(XII.20.)

A gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 8-2015.(X.1.)

A helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 7-2017.(IV.28.)

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról szóló 12-2017.(IX.13.)

A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló 3-2017.(II.14.)

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 10-2016.(X.12.)

A Köztemetőről szóló 9-2017.(V.24.)

A partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló 11-2017.(VII.14.)

A Pócspetri Község Önkormányzata SZMSZ megalkotásáról szóló 10-2014.(X.28.)

A szociális rászorultság esetén nyújtható ellátásokról szóló 6-2017.(IV.28.)

Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 3-2016.(IV.1)

Az építészeti örökség helyi védelméről szóló 2-2016.(II.12.)

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2-2017.(II.15.)

2.2019(II.14.)Önkormányzati rendelete 

3.2014(II.05.)Önkormányzati rendelet Hulladékgazdálkosásról 

8.2014(IV.30)Önkormányzati rendelet a helyi környezet védelméről 

8.2013(VIII.1.) Önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról

9.2019(IX.26.)Önkormányzati rendelet a 2019.évi költségvetéséről

10.2016(X.12.)Önkormányzati rendelet a közösségi együttélés ala

13.1992(XII.05.) ÖR. a helyi címer és zászló alapításáról és ha

33.2019(X.14.)HVB határozat a települési önkormányzati képvisel

 

2019 évi 14 rendelet- Szociális....

2019 évi 13 rendelet- A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

10. Rendelet 2021-Szociális tűzifa

2020 évi 8 rendelet- A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról

2019 évi 11 rendelet- A helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2017 évi 9 rendelet- A köztemetőről

2019 évi 2 rendelet- A hivatali helyiségen kívüli, valamint munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az azokért fizetendő díjak mértékéről

7. Rendelet 2021-2020. évi Zárszámadási r.