Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pócspetri Csoportja

Elérhetőség:
4327 Pócspetri Iskola u. 21.
Telefonszám: 06/70-335-70-80
Csoportvezető: Májerné Sitku Katalin

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
"Tuitio fidei et obsequium pauperum -
A hit védelme és a szegények istápolása"

Több mint kilencszáz éve ez minden Máltai szervezet jelmondata a világon. Világos cél, világos feladat. Az alapító atyák más korban biztosan mást értettek a hit védelmén, mint amit ma gondolunk küldetésünkről, és a szegények istápolása is bizonyosan más tartalommal bírt akkoriban.

Ettől azonban jelmondatunk nem vált idejét múlttá, hiszen napjainkban ugyanolyan fontos a hit védelme, amelyet ma példamutatásunkkal, a szegényekhez, bajbajutottakhoz való odafordulásunkkal, szeretetünkkel próbálunk szolgálni.

A segítségünkre szorulók száma sajnos nem csökken és ez egyre több erőfeszítésre kényszerít bennünket. A mai kor elvárásai szerint végezzük munkánkat, amelynek legfőbb értékei a közösség ereje, a feladathoz való alázat, a magas szintű szakmai felkészültség, de talán legfontosabbként a rászoruló ember valódi szolgálata.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pócspetri Csoportja

1993 októberében alakítottuk meg a csoportunkat, működésünkhöz a katolikus egyház biztosítja az ingatlant. Karitatív munkánkat elsősorban lakóhelyünkön terveztük, de megalakulásunk után már a környező települések rászorulói is rendszeresen hozzánk fordultak segítségért.

Csoportunk főbb tevékenységei:
• Hátrányos helyzetben élő emberek segítése természetbeni adományokkal - adománygyűjtés, melyből a Kárpátalján élő emberek részére is juttatunk.
• Idős emberek segítése, látogatásuk, ebéd házhozszállítása, különböző rendezvények és programokra való kísérésük.
• Fogyatékkal élő és hátrányos helyzetű gyermekek támogatása (gyermekek folyamatos szabadidős programjainak megvalósítása).
• Folyamatosan a hátrányos helyzetű gyermekek nyári napközis táboroztatása. Programunkat azért tartjuk fontosnak, hogy a gyermekek felügyelete és étkeztetése biztosítva legyen.
• Csoportunknál hagyomány, hogy az ünnepek alkalmából a templomban tartott szent mise után ajándékozzuk meg csomagjainkkal a rászorulókat /gyermeknap, húsvét, karácsony stb./.
• A csoport tagjaival közösen veszünk részt szent miséken, zarándoklatokon, lelkigyakorlatokon.
A működési területünkön nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki a helyi önkormányzatokkal, intézményekkel és az egyházakkal.