Polgárőrség

Elérhetőség:      
4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.
Tel.: (70) 459-1951
Elnök: Lőrincz Péter
Titkár: Tamás László
Pócspetri Csoport vezetője:
Kerékgyártó András
Tel.: (70) 459-1947

A Máriapócsi Polgárőrség 2003. augusztus 25-én alakult meg 25 fő aktív, tenni akaró taggal. Az alakulás óta, minden hétvégén, a hétköznapokon pedig alkalomszerűen, a város rendezvényein, továbbá a rendkívüli események idején, és Pócspetriben is teljesítenek szolgálatot. Mozgó járőr, illetve figyelő, továbbá forgalomirányító, rendezvény és helyszínbiztosító tevékenységet végeznek.

A Polgárőrség a civil szervezetek közül abban speciális, hogy a civil kezdeményezésű bűnmegelőző tevékenységet az egyesület tagsága -szabaidejében, díjazás nélkül, a lakosság biztonságérzetének javítása, a köznyugalom fenntartása érdekében - a jogsértések ellen fellépve, az ilyen jellegű cselekményeket elkövető személyekkel szemben nyílt konfrontációt, továbbá a hivatalos eljárások miatti kötelezettségeket (beidézés, tanúvallomás, szembesítés) is felvállalva, szolgáltató jellegű - törvényileg elismert, és védett - tevékenységével látja el.

A Polgárőrség sikerének alapja az a sajátossága, hogy az egyesület tagjai abból a közösségből kerülnek ki, ahol az önkéntes szolgálatukat teljesítik.
Az egyesületi tagság visszatükrözi a lakosság társadalmi rétegződését, és korösszetételét.

Egy ilye szervezet képes kapcsolatokat kiépíteni, és jó partnere az önkormányzatnak és hasznos segítője a helyi rendőrségnek.

A Máriapócsi Polgárőrségnek már Pócspetri is tagja. Ugyanis a helyhatósági választások után a településünk polgármesterében, a képviselőkben megfogalmazódott, illetve a lakosság részéről is igény mutatkozott Petriben is a Polgárőrség létrehozására.

Mivel a teljesen önálló szervezet megalakítása, és bejegyzése, igen hosszadalmas, és költséges lett volna, kézenfekvő volt, hogy a szomszéd településen, Máriapócson már több mint egy évtizede jól, sikeresen működő Polgárőrséghez csatlakozzunk.

2015 nyarán a Pócspetri csoport, 19 fővel sikeres vizsgát tett, és azt követően már részt vehettünk a járőrözésben. Nagyon jó az együttműködésünk, a helyi rendőrséggel, a KMB-sel folyamatosan biztosítjuk a településeink rendjét.
Örömteli hír, a Megyei Polgárőr Szövetség, 2016-ban egy személygépkocsival segíti a Pócspetri Polgárőr Csoport munkáját, amely már átadásra is került!