Pócspetri Gondozási Központ

Pócspetri Gondozási Központ alapadatai, szolgáltatásai

Intézmény neve: Gondozási Központ
Címe: 4327. Pócspetri, Pócsi, út.13.sz.
Tel: 06/42 385-200; Mobil: 06/70 4599410
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Intézményvezető: Tamás-Mikula Valéria.
Fenntartó: Pócspetri Községi Önkormányzat
Cm: 4327 Pócspetri, Iskola út.13.sz.
Tel:06/42 385673;  06/42 385062
Fenntartó Képviseletét betöltött személy: Tamás György Polgármester
Intézmény felügyeleti szerve: Pócspetri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Intézmény által nyújtott szolgáltatások:
Alapellátások: Étkeztetés; Házi segítségnyújtás
Alapellátások ellátási területe: Pócspetri Község Közigazgatási területe
Szakosított ellátás: Idősek Otthona
Ellátási terület: Szabolcs- Szatmár-Bereg- Megye

Étkeztetés:
Étkeztetés keretén belül szociálisan rászorult személyeknek napi egyszeri meleg élelem biztosítása a hét 5 munkanapján H-P. Az étkeztetés iránti kérelmet a gondozási központvezetőjétől kérhetik. A kérelmet szóban, vagy írásban terjesztheti elő a szolgáltatást igénylő, vagy törvényes képviselője. Az étkeztetés: - kiszállítással; - kiszállítás nélkül; - helybennfogyasztással vehető igénybe. Az ékeztetést a Pócspetri Községi Önkormányzat konyhájáról biztosítjuk, orvosi előírás alapján diétás étkezés is igényelhető.
A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat a fenntartó helyi rendeletben határozza meg. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 25%-át.

Jelenlegi térítési díjak:
Kiszállítás nélkül:
57000 ft jövedelem alatt:                              470 ft/fő/ékezés
57000ft-85500 ft közötti jövedelem esetén: 480 ft/fő/étkezés
85500 ft fölötti jövedelem esetén:                540 ft/fő/étkezés
Kiszállítással:
57000 ft jövedelem alatt:                              540 ft/fő/ékezés
57000ft-85500 ft közötti jövedelem esetén: 560 ft/fő/étkezés
85500 ft fölötti jövedelem esetén:                600 ft/fő/étkezés

Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybevevő önálló életvitelének fenntartását, gondozási szükségleteinek megfelelően saját lakókörnyezetében biztosítjuk. A feladat ellátás során a gondozó segítséget nyújt az ellátást igénybevevő fizikai, mentális és szociális szükségletének fejlesztésében, szintentartásában, életkorának, élethelyzetének, egészségi állapotának megfelelően. A szolgáltatást a hét 5 munkanapján H-P napokon vehető igénybe. Az ellátási forma legfeljebb napi 4 órában nyújtható.

A kérelmet szóban, vagy írásban terjesztheti elő a szolgáltatást igénylő, vagy törvényes képviselője. A szolgáltatást megelőzően gondozási szükségletvizsgálat szükséges a napi gondozási óra megállapítása céljából.
Engedélyezett ellátottak száma: 6 fő. A szolgáltatásért megállapított térítési díj: 100 ft/ó

Idősek otthona
Az idősek otthona a szolgáltatást igénybevevő részér teljes körű ápolást-gondozást 24 órás állandó felügyeletet biztosít. Intézményünk 31 fő bentlakásos férőhellyel működik. A kérelmeket a beérkezés sorrendjében vesszük nyilvántartásba.

Az elhelyezés feltétele: Napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglet. Az igénybevevők 2-3 ágyas szobákban kerülnek elhelyezésre. A két ágyas szobák lehetőséget nyújtanak házaspárok elhelyezéséhez. Demens betegek ellátását is tudjuk biztosítani, amennyiben demens centrum által kiadott legalább középsúlyos szakvéleménnyel rendelkezik.
Lakószobáink az idős személyek igényeihez, egészségi állapotuknak megfelelően kerültek kialakításra. A szobák bútorzatát, ágy, éjjeliszekrény, ruhás szekrény intézményünk biztosítja.
A mozgáskorlátozott betegek számára is megfelelően kialakított szobák, közösségi helyiségek, életvitelüket, rámpa, kapaszkodó kiépítése segít.
Célunk, hogy szolgáltatásainkat az életkori sajátosságok figyelembevételével, egészséges testi-lelki állapotukhoz igazítsuk.

Szolgáltatásaink:
- Lakhatással összefüggő ellátás: (lakószoba, közösségi helyiségek biztosítása fűtés, világítás vízszolgáltatás, tisztálkodási alap felszerelés)
- Napi 5x étkezés, orvosi előírás alapján diétás étkezés is biztosított
- Textília biztosítása (mosás-vasalás, továbbá személyes ruházatuk rendben tartása)
- Egészségügyi alapellátás heti két alkalommal, illetve szükség esetén az intézményi orvos látja el lakóinkat. Gyógyszer és gyógyászati segédeszközök beszerzése egyéni állapot szerint. Biztosítjuk a járó és fekvő beteg gyógyintézetekhez való hozzájutást.

Segítjük, hivatalos ügyeik intézését, lelki és mentális állapotuk, legalább szinten tartását és lehetőség szerinti fejlesztését. Fokozott figyelmet fordítunk családi és társadalmi kapcsolataik, megtartására. Ennek érdekében intézményi közösségi helyiségeiben, fekvőbetegek esetén lakószobáikban rendszeres látogatási lehetőséget biztosítunk. Lehetőség van az ellátottak részére családtagjaik, rokonaik által eltávozásra, 24 órát meghaladó szabadságra.

Hasznos időtöltés érdekében rendszeresen szervezünk programokat, állami és egyházi ünnepekről való megemlékezés, névnapok, születésnapok megünneplése. A programok szervezése a helyi intézmények, óvoda, iskola, civil és egyházi szervezetek, a fenntartó támogatásával kerülnek megrendezésre. Különös gondot fordítunk a rendszeres szabadlevegőn tartózkodásra, kinti programok szervezésével. Lakóink részére lehetővé tesszük szabad vallásgyakorlást, vasárnapi és ünnepnapi szentmisék lehetővé tételével.

A szolgáltatásért fizetendő térítési díj:
Egy ellátottra jutó önköltség:                             146260 ft/fő/hó
Idősek otthona jelenlegi intézményi térítési díja: 69630 ft/fő/nap; 2321 ft/fő/nap
Személyi térítési díja:                                          69630ft/ fő/hó; 2321 ft/fő/nap
 A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 80%-át. Idősek otthona szolgáltatásban jövedelem és vagyonvizsgálat szerint kerül megállapításra a személyi térítési díj. Amennyiben az ellátott nem tudja megfizetni az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díjat, abban az esetben az ellátott, törvényes képviselője vagy más személyírásban vállalhatja a teljes, vagy a részbeni megfizetést.
A nyilatkozat 3 évre érvényes. Nyilatkozattétel esetén nem kell vagyonvizsgálatot végezni.