Közérdekű adatok

I.Szervezeti, személyzeti adatok

1/ Közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve , székhelye, pontos címe telefon- elektronikus levél címe, honlapja, ügyfélszolgálat elérhetőségei

Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal Pócspetri Kirendeltség

4327Pócspetri, Iskola utca 13

Tel:42/385-673

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

             Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hivatal ügyfélfogadási rendje

                                                                 Tamás György- polgármester

                             Minden második hétfő  9:00 – 11:00 óráig - telefonos egyeztetés alapján.

Információ és időpont egyeztetés: Tel.: +36/42/385-673

                                                                  Dr. Bodnár Zsuzsanna-jegyző

                                                                     kedd 8.00 – 12.00 óra között

                                                             ügyfélfogadás általános szabály szerint

                                                        hétfő:                   08.00 - 12.00 óra között

kedd:                    08.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 óra között

szerda:                 nincs ügyfélfogadás

csütörtök:          08.00 –12.00 óra között

péntek:                08.00 –12.00 óra között

 Belső telefonkönyv:

Polgármester : Tamás György          42/385-673/12 mellék                       Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

jegyző: Dr. Bodnár Zsuzsanna           42/385-673/14 mellék                       Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Igazgatás:  Májerné Sitku Katalin            385-673/15 mellék                      Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

                    Pelei Bettina                            385-673/25 mellék                      Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adó-Költségvetés:  Szabó Mihályné        385-673/17 mellék                     Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

                                   Szollár Katalin           385-673/15 mellék                     Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

                                   Reviczki Zsolt            385-673/17 mellék                

ügyvitel:   

 Vitéz András                            385-673/16 mellék                         

2.A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 • A Hivatal szervezeti felépítése és létszáma

 

 • Az egységes Hivatalon belül a következő –nem önálló - szervezeti egységek működnek:
 • Hatósági és igazgatási csoport: ezen belül hagyatéki, szociális, gyermekvédelmi, műszaki, anyakönyvi, földügyi, kereskedelmi ügyek.
 • Pénzügyi és Adó csoport: ezen belül költségvetés, könyvelés, pénztár, pályázatok adóügyek és közmunka, humánpolitika.
 • Ügyviteli csoport: iktatás, ügyiratkezelés, testületi ülések előkészítése és titkársági feladatok.
 • A belső ellenőr külső – önkormányzati társulás által megbízott – szakemberként látja el feladatait.
 • A Kirendeltség az egységes hivatal szervezeti egységei, melyek feladataikat önállóan látják el. A kirendeltség dolgozóinak munkáját a jegyző nevében és képviseletében eljáró a jegyző által megbízott hatósági és igazgatási csoportvezető szervezi, koordinálja, ellenőrzi. Rendszeresen egyeztet és tájékoztatja a jegyzőt a hivatal szervezeti egységek vezetőit a feladatok végrehajtásáról.

Csoportok:

Hatósági és igazgatási csoport  csoportvezető vezeti.

Az csoport főbb feladatai:

 • anyakönyvi, állampolgársági, népesség-nyilvántartási feladatok ellátása,
 • hagyatéki, talált tárgyak ügyintézése,
 • hatósági igazolványok, bizonyítványok kiadása,
 • kereskedelmi tevékenység bejelentésével, engedélyezésével kapcsolatos feladatok,
 • telephely bejelentésével, engedélyezésével kapcsolatos feladatok,
 • jegyző hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok,
 • szociális ügyek,
 • mezőgazdasági igazgatási ügyek, ennek keretében a TAKARNET szoftver kezelése,
 • építésügyi szolgáltatási ponttal kapcsolatos feladatok,
 • szakhatósági állásfoglalások kiadása,
 • településrendezéssel kapcsolatos feladatok,
 • állattartással kapcsolatos feladatok,
 • egészségüggyel, neveléssel-oktatással, közművelődéssel kapcsolatos ügyek, nemzetközi ügyek,
 • bizottságok munkájának segítése,
 • ingatlankataszter vezetése, címregiszter kezelése,
 • hirdetményekkel kapcsolatos feladatok ellátása
 • informatikai feladatok ellátása,
 • a jegyző belső kontrolrendszerének kialakítása, működtetése,
 • tevékenységüket érintő belső szabályzatok előkészítése, aktualizálása, végrehajtásának szervezése,
 • közterület használatával kapcsolatos feladatok ellátása,
 • közterületfelügyeleti feladatok ellátása,
 • közérdekű javaslatok, bejelentések, panaszok kezelése, nyilvántartása,
 • mezőgazdasági ingatlanok értékesítésével kapcsolatos hirdetményekkel kapcsolatos feladatok ellátása
 • a helyi esélyegyenlőségi tervvel kapcsolatos feladatok ellátása
 • pályázatok előkészítése,
 • beruházások előkészítése,
 • közbeszerzések szervezése,

  Pénzügyi és Adó csoportot a csoportvezető vezeti.

A csoport főbb feladatai:

 • éves költségvetés tervezése,
 • előirányzat felhasználás, módosítás,
 • pénzügyi, költségvetési végrehajtási feladatok ellátása,
 • vagyongazdálkodással, vagyonüzemeltetéssel, vagyonnyilvántartással kapcsolatos feladatok,
 • beszámolási kötelezettség teljesítése,
 • adatszolgáltatások biztosítása,
 • pénzellátás,
 • pénz- és pénztárkezelés,
 • könyvvezetés,
 • banki ügyintézés,
 • nyilvántartások kezelése,
 • helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok,
 • intézmények gazdálkodásával kapcsolatos feladatok,
 • üzemeltetés, fenntartás, működtetés,
 • adóügyi igazgatási és adó végrehajtási feladatok
 • a jegyző belső kontrolrendszerének kialakítása, működtetése,
 • tevékenységüket érintő belső szabályzatok előkészítése, aktualizálása, végrehajtásának szervezése,
 • közérdekű adatok kötelező közzététele feladat ellátása
 • közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása
 • közszolgálattal kapcsolatos személyzeti feladatok ellátása (képzés, teljesítménykövetelmény, személyi anyag, vagyonnyilatkozat kezelésével kapcsolatos ügyek)
 • fejlesztések, beruházások pénzügyi elszámolása

  Ügyviteli csoportot a csoportvezető vezeti.

A csoport főbb feladatai:

 

 • titkársági ügyek, vezetők kiszolgálása, postai és személyesen érkező valamint elektronikus úton küldemények átvétele, továbbítása, ügyiratkezelés,
 • képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések készítése, összegyűjtése, ülések előkészítése, jegyzőkönyvek elkészítése, felterjesztése, határozatok és rendeletek nyilvántartása,
 • központi iktatás, ügyiratkezelés, irattári teendők ellátása,
 • ünnepségek, rendezvények szervezése, bonyolítása,
 • sajtóreferensi feladatok,
 • honlap frissítésével kapcsolatos feladatok.
 • civil szervezetekkel való kapcsolattartás, együttműködés szervezése,
 • anyagbeszerzés, gépjármű-irányítás,

Gazdasági szervezet

 

A Hivatal gazdasági szervezetének feladatát a Pénzügyi és Adó csoport látja el, a gazdasági szervezet vezetője az Pénzügyi és Adó csoport vezetője.

A Pénzügyi és Adó csoporton  belül dolgozó pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatai:

 • költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása,
 • intézmények gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása,
 • helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása,
 • számviteli politika, számviteli rend és szabályzatok készítése és vezetése, aktualizálása
 • analitikus nyilvántartásokkal és főkönyvi könyveléssel kapcsolatos feladatok ellátása,
 • kötelezettségek és követelések nyilvántartása,
 • leltározási, selejtezési feladatok elvégzése,
 • bevallások, adatszolgáltatások elkészítése,
 • személyi jellegű kifizetéssel kapcsolatos feladatok,
 • pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok,
 • statisztikai jelentések elkészítése,
 • munkafolyamatokba épített ellenőrzés.

                  g

3. Közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

 • A Közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége:

    Tamás György- Polgármester

    Elérhetősége: 4327. Pócspetri, Iskola utca 13- polgármesteri iroda

    Fogadónap: Minden második héten hétfő :9-11 óra

   Telefon szám: ( 42) 385-673/12 mellék

  e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

   Dr. Bodnár Zsuzsanna- jegyző

  Elérhetőség: 4326. Máriapócs, Kossuth tér 2

                         4327. Pócspetri, Iskola utca 13

   Fogadónap: kedd: 8-12 óra

   Telefon szám: (42)385-673/14 mellék

  e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

                  

4.A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége

Adó-és pénzügyi csoportvezető: Szabó Mihályné

                                       Elérhetősége. 4327 Pócspetri, Iskola utca 13

                                        Tel: (42)385-673/17 mellék     

                                         e-mail.: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

                                       ügyfélfogadás: hétfő:        08.00 - 12.00 óra között

kedd:                    08.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 óra között

szerda:                 nincs ügyfélfogadás

csütörtök:          08.00 –12.00 óra között

péntek:                08.00 –12.00 óra között

Hatósági és Igazgatási csoportvezető: Májerné Sitku Katalin

                                        Elérhetősége. 4327 Pócspetri, Iskola utca 13

                                        Tel:(42)385-673/15 mellék     

                                         e-mail.: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

                                       ügyfélfogadás: hétfő:        08.00 - 12.00 óra között

kedd:                    08.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 óra között

szerda:                 nincs ügyfélfogadás

csütörtök:          08.00 –12.00 óra között

péntek:                08.00 –12.00 óra között

Ügyviteli csoportvezető:  Belicza- Bunya Csilla

                                       Elérhetősége. 4326 Máriapócs, Kossuth tér 2

                                        Tel:(42)554-501     

                                         e-mail.: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

                                       ügyfélfogadás: hétfő:        08.00 - 12.00 óra között

kedd:                    08.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 óra között

szerda:                 nincs ügyfélfogadás

csütörtök:          08.00 –12.00 óra között

péntek:                08.00 –12.00 óra között

5.Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjai, beosztása, elérhetősége

PÓCSPETRI KÖZSÉG KÉPVISELŐINEK NÉVSORA,  LAKCÍME, ELÉRHETŐSÉGE

Tamás György         polgármester Pócspetri, Pócsi u. 39. Tel.: 70/387-0235

Andicsku Andrásné    alpolgármester /  képviselő  Pócspetri, Kossuth u.53 

                                     Tel.:70/382-4744

Ancsák Péter                 képviselő Pócspetri, Létai u.4       Tel.:20/263-3595

Kerékgyártó András   képviselő Pócspetri, Vasvári u.        Tel.:70/459-1947

Májer András Zsolt       képviselő Pócspetri, Létai u.1        Tel.:70/382-3612

Sitku Zsolt                    képviselő Pócspetri, Ófehértói u.    Tel.:30/791-7329

Veresné Könnyű Tünde képviselő Pócspetri, Pócsi u. 32/A Tel.: 70/382-4740

BIZOTTSÁGOK TAGJAINAK NÉVSORA, ÉS FELADATAIK

I. ÜGYRENDI BIZOTTSÁG:

- Elnök:    Kerékgyártó András

- Tagjai: - Ancsák Péter- képviselők.

              -  Böszörményi László - nem képviselő tag

II. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

Elnök: Veresné Könnyű Tünde -képviselő

Tagjai: Májer András Zsolt- képviselő

             Sitku Zsolt - képviselők

             Pekkné Póti Szilvia- nem képviselő

             Balogh Béla -  nem képviselő

 Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat

 Címe: 4327 Pócspetri, Iskola utca 4

 Elnők:  Nagy Ernő  4327 Pócspetri, Dózsa Gy. utca

 helyettes: Nagy Zoltán 4327 Pócspetri,  Létai utca 27

 Tag:     Nagy Ernő Dávid  4327 Pócspetrri,  Dózsa Gy. utca 21

6./A Közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai:

 Gondozási Központ Pócspetri 

     Cím: 4327. Pócspetri, Pócsi utca 13

     intézményvezető:  Pekkné Póti Szilvia

     Tel: (42) 385-200 

     e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár

   Cím: 4327 Pócspetri, Iskola utca 8

   intézményvezető: Kerékgyártó András

   Tel.: 06-70/459-1947

           06-70/339-7119

 e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

7.A közfeladatot ellátó szerv által alapított lap neve szerkesztőség és a kiadó neve és címe valamint a szerkesztő neve

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, adatai

 

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:

 Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

 Cím: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5

Levelezési Cím: 4400 Nyíregyháza, Pf.:199

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: sszbmkh.hu

Telefon: (42) 599-300

Telefax: (42) 599-309

Állami Számvevőszék :

 Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Cs.J.u.10

Postacím:1364 Budapest 4. Pf.:54

 Tel.: +36 (1) 484-9100

Fax: +36(1) 484-9200

 E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

honlap:www.asz.hu

Nyírbátori Járási Ügyészség

cím: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.
postafiók: 4301 Nyírbátor, Pf.: 7.
telefon: +36-42 281-120.
fax: +36 42-282-111.
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

II.Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 

 

III.Gazdálkodási adatok