Rendeletek

Írta: Super User on . Beküldve: Önkormányzat

Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat 5-2007.(IV.1.) rendelet

Pócspetri Településképének védelméről szóló 16-2017.(XII.20.)

A gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 8-2015.(X.1.)

A helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 7-2017.(IV.28.)

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról szóló 12-2017.(IX.13.)

A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló 3-2017.(II.14.)

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 10-2016.(X.12.)

A Köztemetőről szóló 9-2017.(V.24.)

A partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló 11-2017.(VII.14.)

A Pócspetri Község Önkormányzata SZMSZ megalkotásáról szóló 10-2014.(X.28.)

A szociális rászorultság esetén nyújtható ellátásokról szóló 6-2017.(IV.28.)

Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 3-2016.(IV.1)

Az építészeti örökség helyi védelméről szóló 2-2016.(II.12.)

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2-2017.(II.15.)

2.2019(II.14.)Önkormányzati rendelete 

3.2014(II.05.)Önkormányzati rendelet Hulladékgazdálkosásról 

8.2014(IV.30)Önkormányzati rendelet a helyi környezet védelméről 

8.2013(VIII.1.) Önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról

9.2019(IX.26.)Önkormányzati rendelet a 2019.évi költségvetéséről

10.2016(X.12.)Önkormányzati rendelet a közösségi együttélés ala

13.1992(XII.05.) ÖR. a helyi címer és zászló alapításáról és ha

33.2019(X.14.)HVB határozat a települési önkormányzati képvisel